موضوعات سطحی و احساسی

Avatar saeed mohsen zadeh
موضوعات سطحی و احساسی
By   saeed mohsen zadeh   4334 Day ago
سلام دوستان نمیخوام به کسی بر بخوره اما خواهشم اینه که به جای طرح کردن موضوعاتی با تعداد زیاد که هیچکدام ارزش بحث کردن نداره یک موضوع خوب و به درد بخور بنویسید تا بشه درموردش باهم تبادل نظر کنیم...با تشکر از تمام آبی دلان
Avatar mohadeseh ghalandarnegad
By   mohadeseh ghalandarnegad   4332 Day ago
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   4323 Day ago
سلام دوستان نمیخوام به کسی بر بخوره اما خواهشم اینه که به جای طرح کردن موضوعاتی با تعداد زیاد که هیچکدام ارزش بحث کردن نداره یک موضوع خوب و به درد بخور بنویسید تا بشه درموردش باهم تبادل نظر کنیم...با تشکر از تمام آبی دلان
اینو واسه خودم نوشتم شما نخونید
Avatar elnaz mousavi
By   elnaz mousavi   4323 Day ago
Written by: saeed mohsen zadeh
سلام دوستان نمیخوام به کسی بر بخوره اما خواهشم اینه که به جای طرح کردن موضوعاتی با تعداد زیاد که هیچکدام ارزش بحث کردن نداره یک موضوع خوب و به درد بخور بنویسید تا بشه درموردش باهم تبادل نظر کنیم...با تشکر از تمام آبی دلان
اینو واسه خودم نوشتم شما نخونید
نخوندیم دیگه.....واس همینیه ک توی تالار یه عالمه تاپیک با موضوع فرهاد مجیدی هس.بخدا منم که انقد فرهادو دوس دارم دیگه خسته شدم.آخه من موندم الان فایدش چیه؟؟؟؟؟بیخیال بابا دیگه تورو خداااااااااااااااااااااااااااااااااا.
Avatar alireza alkhamis
By   alireza alkhamis   4323 Day ago
حق با شماس ...دیگه راجبه فرهاد تایپیک نمیدم تا موقعی که بر گرده
Avatar alireza alkhamis
By   alireza alkhamis   4323 Day ago
ولی بهم فشار میاد وقتی که ای لنگیا میگن:فرهادتون بی غیرته اگه غیرت داشت نیم فصل پارسال استقلالو ترک نمیکرد...ولی نمیدودن که چرا مجبور شد بره...واسه دخترش نبود...واسه 1چیزه دیگه رفت.
Avatar elnaz mousavi
By   elnaz mousavi   4323 Day ago
Written by: alireza alkhamis
ولی بهم فشار میاد وقتی که ای لنگیا میگن:فرهادتون بی غیرته اگه غیرت داشت نیم فصل پارسال استقلالو ترک نمیکرد...ولی نمیدودن که چرا مجبور شد بره...واسه دخترش نبود...واسه 1چیزه دیگه رفت.
ینی واقعا شما اونارو آلدم ب حساب میارین اونا اگه یه ذره درک داشتن ک طرفدار تیم 16م جدول نمیشدن.ما حداقل کاپیتانمون وقتی بود ب عنوان بازیکن کم کار زمین شناخته نمیشد و همیشه بهترین بود.راسی شما فک میکنین فرهاد ب خاطر چی رفت؟
Avatar alireza alkhamis
By   alireza alkhamis   4323 Day ago
دوست نداشتم اینو بگم ولی :فرهاد به خاطر اینکه زنش میخواست ازش جدا بشه مجبور شد بره...اگرم مجبور شدم بهتونم میگم اینو کی بهم گفت و چطور فهمیدم
Avatar mohadeseh ghalandarnegad
By   mohadeseh ghalandarnegad   4323 Day ago
ss واسه چیزی که تموم شده حاشیه درست نکن حالا به هر دلیلی رفت .شاید یه روزی به یه دلیلی بیاد!!
Avatar mohadeseh ghalandarnegad
By   mohadeseh ghalandarnegad   4323 Day ago
$$
Avatar elnaz mousavi
By   elnaz mousavi   4321 Day ago
Written by: alireza alkhamis
دوست نداشتم اینو بگم ولی :فرهاد به خاطر اینکه زنش میخواست ازش جدا بشه مجبور شد بره...اگرم مجبور شدم بهتونم میگم اینو کی بهم گفت و چطور فهمیدم
خوب میشه بگی یااگه نمیتونی اینجا مطرحش کنی واسم پیام خصوصی بفرست.مرسی
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   4320 Day ago
بیخیال بابا. با زندگی شخصی اون بنده خدا چیکار دارید آخه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.