به نظرتون بازی استقلال_راه آهن از نظر فنی چطور بود؟

Avatar alireza alkhamis
به نظرتون بازی استقلال_راه آهن از نظر فنی چطور بود؟
By   alireza alkhamis   3412 Day ago
علی حمودی و خسرو خیلی با هم هماهنگ شدن...مشکل نفوز استقلال از سمت چپه که زیاد قوی نیست!!!خط میانی هم که داره بهتر میشه ولی هنوز ضعیفه.بازی سازی میشه گفت داره خوب میشه ولی توپ گیری و پرس کردنشون هنوز مشکل دارن....به نظر من اگه از میثم باءو همشه تو ترکیب استفاده کنه بهتره
Avatar alireza alkhamis
By   alireza alkhamis   3412 Day ago
ولی خط دفاع خیلی مشکل داره...مخصوصن رو سانتر هایی که از چپ و راست صورت میگیره
Avatar elnaz mousavi
By   elnaz mousavi   3411 Day ago
Written by: alireza alkhamis
خط دفاع خیلی مشکل داره...مخصوصن رو سانتر هایی که از چپ و راست صورت میگیره
Avatar elnaz mousavi
By   elnaz mousavi   3411 Day ago
Written by: alireza alkhamis
خط دفاع خیلی مشکل داره...مخصوصن رو سانتر هایی که از چپ و راست صورت میگیره
Avatar mohadeseh ghalandarnegad
By   mohadeseh ghalandarnegad   3411 Day ago
فنی خوب نبود ولی نسبت به بازیهای قبل بهتر بود اما دفاع افتضاح بود
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   3410 Day ago
Written by: mohadeseh ghalandarnegad
فنی خوب نبود ولی نسبت به بازیهای قبل بهتر بود اما دفاع افتضاح بود
Avatar محمد جلیل تمدن
By   محمد جلیل تمدن   3410 Day ago
علی رضا جان ما در این چند سال دیده ایم تیم های امیر قلعه نوعی در بازی های ابتدایی لیگ مشکل دادرند ولی در بازی راه اهن میثم حسینی در چند دفعه توپ های را که دفع کرد قشنگ افتادند جلوی پای مهاجمان که این هم فکر کنم از بی تجربگی باشد

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.