مدافع

Avatar omid bahar
مدافع
By   omid bahar   3243 Day ago
چرا باشگاه در خط دفاع یک مدافع سرزن تمام عیار جذب نکرده
Avatar maryam 7
By   maryam 7   3211 Day ago

​اگ پولشو داشتن حتما جذب میکردن..اما حنیــــ5ــــفم هستاااا !!

Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   3211 Day ago
Written by: maryam 7

​اگ پولشو داشتن حتما جذب میکردن..اما حنیــــ5ــــفم هستاااا !!


دقیقا.پول همینارو ندارن بدن.
​منم با ایننظر که اگه پول داشتن بازیکن بیشتری میخریدن موافقم .
آما مدافع سرزن که استقلال داره هم حاج محمد سرزنه هم حنیف.
Avatar حسین امیری
By   حسین امیری   3203 Day ago
باشگاه هم پول داره هم پول میسازه.فساد اداری وحشتناکه.
وگرنه دکتر فتح الله زاده گفتن که استقلال رو بدید به من از درآمد خودش ادارش میکنم هیچ نیازی به پول دولت هم ندارم.پس ببینید چقدر پول خود باشگاه پول درمیاره.
Avatar بردیا ن
By   بردیا ن   3198 Day ago
ببینید دوستان به عنوان یک اسقلالی که 35 سال با این تیم بوده میگم  تا زمانی تیم دست سیاسیون هست وازش به عنوان ابزار سیاسی ازش استفاده میکنن همینه که هست .بی پولی .سروصدای بازیکن.
Avatar مهدی صادقی
By   مهدی صادقی   3022 Day ago
واقعا عاااااااشقشم .مکوییان و میگم ....
Avatar دنیا اریانسب
By   دنیا اریانسب   2977 Day ago

​سر زنی حنیف موقع کرنر واقعا فوق العاده ست .....و خب دیگه بدون شک حنیف =بهترین مدافع

و تو اروپا هم پیکه .........هههههههههههههه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ برین تو افق محو شین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2939 Day ago
اگر داشتیم که اینقدر کل نمیخوردیم . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.