سطح کیفی مربی تیم بزرگ استقلال

Avatar وحید تاجیک
سطح کیفی مربی تیم بزرگ استقلال
By   وحید تاجیک   2264 Day ago
به نظر من سطح و کلاس سر مربی تیم بزرگی چون استقلال بایستی در حد مربیان بین المللی باشد تا نه تنها کیفیت بازی های استقلال را (هم بازی زیبا و هم برد شیرین) درلیگ ایران بالا ببرد، بلکه بتواند سطح خود را در جام باشگاههای آسیا به رخ رقبا نشان دهد. فقط و صرفا، سر مربی از خانواده استقلال بودن کافی نیست!
ضمن احترام به پرویزخان عزیز، در حال حاضر این مشخصه مهم در هیچیک از مربیان داخلی مشاهده نمی شود. با این تفاسیر، چشم انداز آتی تیم استقلال چشم اندازی روشن و پیروزمندانه به نظر نیامده و قهرمانی در جام قهرمانان آسیا دور از دسترس خواهد بود.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.