ضعیفترین بازیکن استقلال

Avatar سید حسن طاهری
ضعیفترین بازیکن استقلال
By   سید حسن طاهری   2967 Day ago
Avatar arezoo 2134
By   arezoo 2134   2966 Day ago
آرش برهانی
​به نظر من هر بازیکنی کیفیت خاص خودش رو داره 
و ممکن تو یه هر بازی نتونه کیفیت مناسب خودش رو نشون بده 
و این دلیل بر ضعف اون بازیکن و یا اون تیم نیست.
Avatar کورش زارعی
By   کورش زارعی   2819 Day ago
شعبان لو
Avatar سید هادی قیصری
By   سید هادی قیصری   2816 Day ago
به نظر من این یک نوع ناسپاسی هستش و موضوع جالبی نیس
Avatar Davood Salar
By   Davood Salar   2723 Day ago
رحمتی
تا حالا چندتا گل دربی خورده؟
چرا؟
Avatar حجت D.sh
By   حجت D.sh   2721 Day ago
بنظر من که همه خوبند نباید بخاطر یه بازی بازیکنی را بد کرد ان شا الله با همین تیم جوان دوتا جام میگیریم هرچند که کمیته داوران وفدراسیون نخواد
Avatar دنیا اریانسب
By   دنیا اریانسب   2721 Day ago
دوست خوبم ضعیف چیه حرفا میزنیا مگه میشه مگه داریم تیم بزرگی مثل استقلال بازیکن ضعیفیم داشته باشه...
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2684 Day ago
همه بازیکنان . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.