نظرتون در مورد کادر فنی جدید استقلال و پیش بینی شما از رتبه استقلال

Avatar سید حسن طاهری
نظرتون در مورد کادر فنی جدید استقلال و پیش بینی شما از رتبه استقلال
By   سید حسن طاهری   2866 Day ago
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   2865 Day ago
با سلام به دوستان آبی
علی خان در نفت عالی کار کرد کادر فنی و تیم آنالیز و حتی مربی انگلیسی هم که آورده عالیه
بازیکن هم که خوب گرفته > 
پس اول باتوکل به خدا حمایت همه دوستان آبی امسال در هر سه جام استقلال مقام بیاره
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2864 Day ago
اگه تو این چند بازی اول که استقلال با مشکل نبود دروازه بان روبرواست استقلال بتونه با مدیریت درست پیروز بشه که تا آخر انشااله با پیروزی پیش خواهد رفت در غیر اینصورت همین اول کاری ممکنه خدا نکرده وارد حاشیه بشه . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.