ایا بطور کلی از عملکرد کادر فنی استقلال راضی هستید

Avatar سید حسن طاهری
ایا بطور کلی از عملکرد کادر فنی استقلال راضی هستید
By   سید حسن طاهری   2829 Day ago
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   2829 Day ago
داش علی کارش رو خیلی خوب بلده
تیم هم خیلی خوب جمع کرده فقط.................
...................................................................
.....................................................................
.......................................................................
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگه دستهای پشت پرده و آقایون لنگیا بزارن
Avatar علی شهامتی
By   علی شهامتی   2742 Day ago
انتخاب داش علی منصور اشتباه بود هم به تیم ضربه زد هم به شخصیت داش علی ، و هر چه زودتر برن کنار به نفع تیم و خوده علی اقاست، استقلال مربی درجه یک سطح اول فوتبال دنیا رو لازم داره، علی اقا محبوبه ولي به درد استقلال نمیخوره با انتخابش سرمایه سوزی کردند همین...
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2739 Day ago


     
                                                 نو چ . یعنی . نه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.