فقط به لنگیا بخند خخخخخخخ

Avatar مهلا صالحی
فقط به لنگیا بخند خخخخخخخ
By   مهلا صالحی   1382 Day ago

هواداران به پا خیزید از امروز /  حمایت ها کنید از تیم پیروز
طرفداران آبی کوه وارند / همیشه رنگ دریا دوست دارند
طرفداران قرمز در زوال اند / که میدانی زقومی بیخیال اند
طرفداران قرمز یک حسودند / نمیدانی مگر بی کاره بودند
بیا ما هم به قرمز ها بخندیم / و در ها را به رویشان ببندیم !
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1382 Day ago
ثل  این که پرسپولیسیها آب شدن رفتن تو زمین انگاری میدونستند که میبازن که از یک روز قبل از بازی
پیداشون نیست.
آقـــــــا
عــــــــــارف،آقــــــــــــا ابـــــــــــراهـــــتیـم،آقــــــــــــا
حـــــــامـــــــــد،مـــــــهــــســــا خـــــانـــــــــم
و پــــــــــــــــری خــــــــــــانـــــــــــــــم اصلا دو هیچ به نفع پرسپولیس خوبه بیاین دیگه.......
نــــــــــه مــــــثــــــــــل
ایـــــــــنـــــــــکـــــه همه
پـــــــــــــــرســپــــــــــــولــــــــیــســیــهــا این وب را
گذاشتن
و فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار کــــردنــــــــد.
پس بنا بر این حالا این وب در تصرف اســـــــــتـــــقـــلـــــــالـــــیـــهـــــا است.
زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
اســــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــال
 

 
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1382 Day ago
نون و پنیر و سبزی قرمز چرا میترسی، آبی کاریت نداره سر به سرت میذاره
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1382 Day ago
باخت پیاپی در دربی: 4
فرهاد مجیدی: 4
مجتبی جباری: 4
ابومسلم: 4
پیکان: 4
راه آهن: 4
استقلال اهواز: 4
تراکتور سازی: 4
سایپا: 4
سپاهان: 4
نفت آبادان: 4
شاهین: 4
الاتحاد: 4سایر رکوردها:


دریافت 3 گل در 8(4ضربدر2) دقیقه از قلعه نویی
دریافت گل در ثانیه8 (4 ضربدر 2)از سرچشمه
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1382 Day ago
رسپولیس قهرمان می شه / خدا می دونه که حقشه
 
 
اگر که جدول برعکس بشه / پرسپولیس قهرمان میشه
 
 
پرسپولیس قهرمان می شه!
 
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1382 Day ago
*
همین دیشب در اخبار، رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد
 
 
که سهمیه ایران در جام باشگاه های آسیا
 
 
به سیزده تیم افزایش پیدا کرده تا پرسپولیس هم
 
 

بتونه شرکت کنه!
 
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1382 Day ago
این مایه سرور و خوشبختیست که فلک از رنگ قرمز
خالیست,تلاءلو آسمان را می بینی؟
 گویند که خدا هم استقلالیست!

 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1381 Day ago

بابا  دوستا زیاد سر به سر این لنگیا تزارین 

آدم از اینا به جنبه تر روی خاک و زیر خاک وجود نداره

در ضمن مواظب باشین اینا جادوگر دارنا

Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1378 Day ago

​یک خنده دیگه اضافه شد یک تیم دست دومی باغیرت لنگیا رو برد

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.