از بین تمام بازیکنان استقلال کدام بازیکن را دوست داری

Avatar طه راد
از بین تمام بازیکنان استقلال کدام بازیکن را دوست داری
By   طه راد   2470 Day ago
Avatar امیر حسین گودرزی
By   امیر حسین گودرزی   2470 Day ago

فرهاد دیگه سوال داره!×!

Avatar محمد طاطیان
By   محمد طاطیان   2470 Day ago

همه ولی فرهاد بیشتر

Avatar مهدی خلیلی شهنا
By   مهدی خلیلی شهنا   2469 Day ago
فرهاد مجیدی
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2467 Day ago

آخه چقدر موضوع تکراری ؟

Avatar فاطمه زکوی
By   فاطمه زکوی   2467 Day ago

آقا فرهاد مجیدی

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2466 Day ago

بابا ی خورده دقت کنید . چرا اینقدر موضوع تکراری . 10 بار مجیدی . 10 بار بهترین بازیکن استقلال . همش تکرار تکرار

Avatar سمانه صمدی
By   سمانه صمدی   2466 Day ago

مجیدی و برهانی........

 

 

 

دختره همیشه آبی.......

Avatar رکسانا صفایی
By   رکسانا صفایی   2465 Day ago
Written by: محمد طاطیان

همه ولی فرهاد بیشتر

Avatar حسین کلاته بابایی
By   حسین کلاته بابایی   2465 Day ago
Written by: امیر حسین گودرزی

فرهاد

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2410 Day ago

خداروشکر که رفت و این سایت هم از رونق افتاد

Avatar حسین کلاته بابایی
By   حسین کلاته بابایی   2410 Day ago
Written by: مجید مسلم آذر

خداروشکر که رفت و این سایت هم از رونق افتاد

معلومه تو با خودت چند چندی؟؟؟؟؟؟

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2408 Day ago
Written by: حسین کلاته بابایی

[quote=majidazar1360]

خداروشکر که رفت و این سایت هم از رونق افتاد

معلومه تو با خودت چند چندی؟؟؟؟؟؟

از زمان رفتن مجیدی ، ورود کاربرا به سایت خیلی کم شده

Avatar حسین کلاته بابایی
By   حسین کلاته بابایی   2405 Day ago
Written by: مجید مسلم آذر

[quote=2293]

خداروشکر که رفت و این سایت هم از رونق افتاد

معلومه تو با خودت چند چندی؟؟؟؟؟؟

از زمان رفتن مجیدی ، ورود کاربرا به سایت خیلی کم شده

برا همین میگی خدارشکر؟

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2403 Day ago
Written by: حسین کلاته بابایی

[quote=majidazar1360]

[quote=majidazar1360]

خداروشکر که رفت و این سایت هم از رونق افتاد

معلومه تو با خودت چند چندی؟؟؟؟؟؟

از زمان رفتن مجیدی ، ورود کاربرا به سایت خیلی کم شده

برا همین میگی خدارشکر؟

خداروشکر من از روی ناراحتی بود . منم خیلی دوست دارم همه دوستان حضور فعالی در سایت داشته باشن


Avatar علیرضا طاقتی
By   علیرضا طاقتی   2403 Day ago
مگه میشه آق فری دیدیگه از این سوال ها نپرسی؟
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2403 Day ago
Written by: علیرضا طاقتی

مگه میشه آق فری دیدیگه از این سوال ها نپرسی؟
جمله شما نامفهومه .


Avatar مهدیس صمدی
By   مهدیس صمدی   2384 Day ago

اول از همه عشق است فرهاد

بعد از فرهاد حنیف

Avatar atiye zalaghi
By   atiye zalaghi   2383 Day ago
فرهاد بازیکن بود دیگه نیست / الانه ام رحمتی بازیکن وگلر مورد علاقه همه ی استقلالی هاست
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2383 Day ago
Written by: atiye zalaghi

فرهاد بازیکن بود دیگه نیست / الانه ام رحمتی بازیکن وگلر مورد علاقه همه ی استقلالی هاست

Avatar محمدحسن ملکی
By   محمدحسن ملکی   2285 Day ago

فرهاد که رفت الان فقط حنیف بعدش آرش

Avatar fariba nikzad
By   fariba nikzad   2285 Day ago
Written by: محمدحسن ملکی

فرهاد که رفت الان فقط حنیف بعدش آرش

Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2285 Day ago

تو بازیکنای فعلی حنیف

Avatar کاووس رشیدی
By   کاووس رشیدی   2284 Day ago
Written by: امیر حسین اسلامی

تو بازیکنای فعلی حنیف

Avatar zahra*ss*7777 4444*777
By   zahra*ss*7777 4444*777   2283 Day ago
Written by: کاووس رشیدی

بعد کاپیتان فرهاد فقط سیــــــــــــــد مهـــــــــدی رحمتی 

Avatar ف م
By   ف م   2274 Day ago

فرهاد مجیدی و سید مهدی رحمتی

Avatar شبنم علی قنبری
By   شبنم علی قنبری   2274 Day ago

                                                                    ....حنیف عمران زاده....