کدوم دروازبان استقلال بهتر بود

Avatar امیر اس اس
کدوم دروازبان استقلال بهتر بود
By   امیر اس اس   2465 Day ago
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2464 Day ago

ناصرخان و برومند و طالب لو  و رحمتی خدایی استقلال دروازبانای خیلی خوبی داشته و داره

Avatar میثم محمدی قراسویی
By   میثم محمدی قراسویی   2464 Day ago
Written by: مجید مسلم آذر

یه نگاه به چندسال اخیر استقلال و لنگ بندازیم، میبینیم که ما از ثبات دروازه بان برخوردار بودیم! ولی لنگیا هر سال دنبال یه دروازه بان مطمئن برای خودشون میگردند!!! که البته به زور دروازه بان خارجی، حالا یه دروازه بان مثلا خوب برای خودشون دست و پا کردند!!!! بقول مجید: خدایی استقلال دروازه بانای خوبی داشته و داره...!

Avatar مرضیه غلامی
By   مرضیه غلامی   2460 Day ago

جالب اینه که همه دروازه بانای استقلال روزی عضو تیم ملی بودن که این نشون از خوب بودن استقلال در تمرین دهی دروازه بانان و استفاده بهینه از اون عزیزان بوده

ناصرخان روحش شاد، احمدرضا عابدزاده (البته زمانی که استقلال بود) ،  بابازاده ،طباطبائی  ،برومند ،طالب لوی دوستداشتنی وحالا هم سید رو  داریم  استقلال چه کلکسیونی  داره

Avatar مهدی خلیلی شهنا
By   مهدی خلیلی شهنا   2460 Day ago
ناصر حجازی - احمدرضا عابد زاده - هادی طباطبایی - وحید طالبلو- مهدی رحمتی ایراد نگیرید که اسم عابد زاده رو تو این لیست آوردم . خداییش مدیر وقت استقلال در حقش کوتاهی کرد که پی درمانش رو نگرفت ( مصدومیت بازی با چین تایپه ) اون هم چون عابدینی هزینه درمانش رو پرداخت کرد به پرسپولیس رفت . حالا شما به این لیست غلامپور و برومند رو هم اضافه کنید .همه اینها سالها سنگربانان اصلی تیم ملی بودن.
Avatar ساحره عصار
By   ساحره عصار   2460 Day ago
هیچ وقت دوست نداشتم از بین دروازه بانهای استقلال یکیو انتخاب کنم چون به قول مرضیه جون همشون تاپ و با ارزشند
Avatar محمد رجبی
By   محمد رجبی   2457 Day ago
آقا مهدی سالار همه دروازه بانهای اس اس
Avatar ساحل خاتمی
By   ساحل خاتمی   2454 Day ago
عابد زاده...ناصرخان..طالب لو...رحمتی
Avatar محمد طاطیان
By   محمد طاطیان   2454 Day ago

دروازه بانای استقلال بهترین های آسیا بودن

ناصر خان

عابدزاده استقلال

برومند

طباطبایی

طالبلو

سید دست طلایی

همه عقاب آسیا هستن

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2410 Day ago

خدایی طباطبایی هم خیلی خوب بود . بدترین دروازه بان استقلال هم عضو تیم ملی بود

Avatar مهدیس صمدی
By   مهدیس صمدی   2384 Day ago

ناصر خان و سید رحمتی

Avatar atiye zalaghi
By   atiye zalaghi   2384 Day ago
خدایی استقلال دروازهبانای بدی نداشته هرچند اولش یکم خراب کاری داشتند گلراش ولی بعدشم خیلی بی نقص بازی میکردند حجازی/طالبلو/محمدی /........... / الالنم که عقاب آسیا سید
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2383 Day ago

دومین دروازبان قرن آسیا حجازی

Avatar افسانه طرقیان
By   افسانه طرقیان   2331 Day ago
خدارو شکر استقلال همیشه بهترین دروازه بانان وداشته وداره

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.