ندانستن علم فوتبال روزدنیاو...

Avatar علی فرحمند
ندانستن علم فوتبال روزدنیاو...
By   علی فرحمند   2430 Day ago
دلیل پیشرفت کم تیم ملّی ایران چیست؟
Avatar میثم محمدی قراسویی
By   میثم محمدی قراسویی   2430 Day ago


بنظر من نخواستن خود آدمهاست!!!! مگه فرهاد نمیخواست که تو این سن، اینطوری بازی کنه؟! پس بیشتر به خودشون بستگی داره!!! هرچند شرایط حال حاضر کشور هم مزید بر علته! ولی بازهم معتقدم که اول باید خودشون بخوان!!!! بقول معروف: خواستن توانستن است!!!

Avatar سعید آقامحمدی
By   سعید آقامحمدی   2429 Day ago

Avatar حسن یارمحمدی
By   حسن یارمحمدی   2429 Day ago

کسی رو که خوابه میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش رو به خواب زده نه

Avatar علیرضا جوادیان
By   علیرضا جوادیان   2429 Day ago
من مدیریت ضعیف ونا آگاه وهمچنین مدیریت هزینه را در فوتبال دلیل عقب ماندگی میدانم اگر مدیران مجبور به درامد زایی بودنند حتما مدیران لایق در راس امور قرار میگرفتند وقتی مدیر فقط باید هزینه کند وان هم در جایی که سودش به بالا دستیهایش برسد واگر غیر از این عمل کند به راحتی بر کنار میشود وضع بهتر از این نمیشود و این پروسه در دل خود مافیا را بوجود میاورد
Avatar مرضیه غلامی
By   مرضیه غلامی   2428 Day ago

میتونه یکی دیگه از دلایل دید مسئولین به ورزش فوتبال باشه . که متأسفانه این دید در باشگاهها هم نفوذ کرده ، مدیر ورزشی میدونه چطور مربی انتخاب کنه چطور هزینه ها رو کنترل کنه و چطور درآمد زایی کنه ، ولی مسئولین ما فقط فوتبال رو یک ورزش میدونن نه یک بانک اقتصادی بزرگ

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2426 Day ago

این سیلسیون اومدن و همه مملکلت از جمله ورزش رو خراب کردن . یکی مثل شیرینی میگه تازه فهمیدم فوتبال چیه

Avatar عرفان ساسانی
By   عرفان ساسانی   2404 Day ago

تازگی ها که خیلی پیشرفت کردن

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2403 Day ago

کدوم پیشرفت ؟ تمام بازیکنای ما دورگه هستن . لیگ ما خروجی نداره

Avatar عارف یوسفی
By   عارف یوسفی   2403 Day ago

توی شرق آسیا همه تیما پیشرفت کردن نه ما

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2400 Day ago

کره و ژاپن دیگه در حد ما نیستن . اونا در سطح اروپا بازی میکنن . فراموش نکنیم کره تیم چهارم جهان شد . چون برنامه داشتن و لیگ پویا و پرتماشاگر دارن

Avatar علی گلی زاده
By   علی گلی زاده   2396 Day ago

بی کفایتی تیم های  لیگ برتر وسازمان لیگ است

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2390 Day ago

ترس از دادن جایگاهشان و بالطبع کنار اومدن با ناملایمتیها مثل دایی و صالحی

Avatar علی فرحمند
By   علی فرحمند   2285 Day ago
Written by: مجید مسلم آذر

کره و ژاپن دیگه در حد ما نیستن . اونا در سطح اروپا بازی میکنن . فراموش نکنیم کره تیم چهارم جهان شد . چون برنامه داشتن و لیگ پویا و پرتماشاگر دارن

درسته
Avatar علی دوستی
By   علی دوستی   2109 Day ago
تیم ملی مثل یه مهمونی که همه دور هم جمع بشن تا سال بعد به اسم با زیکن ملی رقم قراردادشو بالا ببره هم یه مسافرتیم رفته باشن رسانه هاهم به به چهچه می کنن غیرتم"عرق" به کشورو بقیه هم کشک

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.