دلیل بدبازی کردن استقلال دربازی های اخیر

Avatar بیژن عباسی
دلیل بدبازی کردن استقلال دربازی های اخیر
By   بیژن عباسی   2397 Day ago

من که کلافه شده ام از موقعی که فهمیدم فوتبال چیه طرفداراستقلال بودم وبازی های استقلال رانگاه میکردم ولی هیچ سالی رایاد ندارم استقلال تا این اندازه زشت بازی بکنه درسته نتیجه میگیره ولی هنگام تماشای بازی های این فصلش حوصله ام سرمیره ، بازیش شده شبیه بازی های چند فصل گذشته پرسپولیس سرد وبی روح  البنه شایدم دلیلش حضوربازیکنان پیشکسوت پرسپولیس در این تیم باشه.

Avatar علیرضا قدرتی
By   علیرضا قدرتی   2397 Day ago
متاسفانه استقلال خوب یارگیری نکرده خوب بدنسازی هم نکرده اما این موضوع ریشه ای تر از این حرفاست اول اینکه استقلال هنوز سنتی داره اداره میشه یعنی آدم های باسواد میخواد که واسه استقلال برنامه ریزی کنند وفقط به فکر خودشون نباشند عاشقانه استقلال رو دوست داشته باشند وقتی آدم های کاربلد باشند در آمد زایی هم میتونند بکنند در امر یارگیری امسال افتضاح بودیم نشستیم تا بهترین مهره های لیگ از لحاظ جوون بودن و آینده دار بودن رو پرسپولیس گرفت مثلا غریبی و عالیشاه رو مطمئنم استقلال دنبالشون میرفت میومدن استقلال میلاد رو که مطمئنم استقلالیه اما بازیکنای خوبی مثل میثم حسینی و شریفات رو هم از دست دادیم در مربی گری هم با تمام احترام واسه ژنرال اما محتاطیم البته علت اصلیش یارگیری ضعیفه متاسفانه امسال فقط جلو پامون رو دیدیم آینده نگری نکردیم جسارت تو تیم دیده نمیشه الان رو نیمکت پرسپولیس یه تیم دیگه نشسته اما رو نیمکت ما همه رو ویلچر نشستن و به بازیکن جوان که کم هم داریم فرصت داده نمیشه امسال که میگذره من واسه سال بعد نگرانم که همین تیم رو هم نداریم متاسفانه تو یار گیری پرسپولیس خیلی بهتر عمل کرده ....
Avatar حسن یارمحمدی
By   حسن یارمحمدی   2397 Day ago
Written by: علیرضا قدرتی

متاسفانه استقلال خوب یارگیری نکرده خوب بدنسازی هم نکرده اما این موضوع ریشه ای تر از این حرفاست اول اینکه استقلال هنوز سنتی داره اداره میشه یعنی آدم های باسواد میخواد که واسه استقلال برنامه ریزی کنند وفقط به فکر خودشون نباشند عاشقانه استقلال رو دوست داشته باشند وقتی آدم های کاربلد باشند در آمد زایی هم میتونند بکنند در امر یارگیری امسال افتضاح بودیم نشستیم تا بهترین مهره های لیگ از لحاظ جوون بودن و آینده دار بودن رو پرسپولیس گرفت مثلا غریبی و عالیشاه رو مطمئنم استقلال دنبالشون میرفت میومدن استقلال میلاد رو که مطمئنم استقلالیه اما بازیکنای خوبی مثل میثم حسینی و شریفات رو هم از دست دادیم در مربی گری هم با تمام احترام واسه ژنرال اما محتاطیم البته علت اصلیش یارگیری ضعیفه متاسفانه امسال فقط جلو پامون رو دیدیم آینده نگری نکردیم جسارت تو تیم دیده نمیشه الان رو نیمکت پرسپولیس یه تیم دیگه نشسته اما رو نیمکت ما همه رو ویلچر نشستن و به بازیکن جوان که کم هم داریم فرصت داده نمیشه امسال که میگذره من واسه سال بعد نگرانم که همین تیم رو هم نداریم متاسفانه تو یار گیری پرسپولیس خیلی بهتر عمل کرده ....

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2392 Day ago

و به دلایل فوق نتیجه گرا شدن مربی روهم اضافه کنید

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.