قهرمانی مجدد

Avatar کاربر ناشناس
قهرمانی مجدد
By   کاربر ناشناس   4542 Day ago
سلام بر همه عزیزان استقلالی آیا در فصل آینده استقلال قهرمان می شود؟
Avatar کاربر ناشناس
By   کاربر ناشناس   4542 Day ago
بلی
Avatar احمد تاج
By   احمد تاج   4542 Day ago
اگر بخوایم بدون تعصب قضاوت کنیم هر چقدر هم که استقلال بازیکن خوب گرفته باشه اما با صمد مرفاوی قهرمانی مجدد رویاست
Avatar هومن کیانی
By   هومن کیانی   4542 Day ago
انشاالله
Avatar hamed tohi
By   hamed tohi   4540 Day ago
تا قسمت با وجود آقا صمد چی باشه.
Avatar REZA VALIZADE
By   REZA VALIZADE   4540 Day ago

استقـــــــلال همیــــــشه قهرمانـــــه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.