قهرمان جام ملتها

Avatar سید حسن طاهری
قهرمان جام ملتها
By   سید حسن طاهری   2187 Day ago
Avatar zahra*ss*7777 4444*777
By   zahra*ss*7777 4444*777   2187 Day ago

من که رایم ژاپن بود چون تیم یکدست و فوق العاده ای دارن البته از صمیم قلب میخوام که کشور عزیزم ایـــــــــران قهرمان شه

Avatar fariba nikzad
By   fariba nikzad   2187 Day ago

من به ایران رای دادم هرچند میدونم سخته

Avatar علیرضا موسوی
By   علیرضا موسوی   2186 Day ago

امیدوارم ایران قهرمان بشه و کاپیتان جواد نکونام  جام قهرمانی آسیا رو بالای سر ببره                 

Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2186 Day ago

به نظرم استرالیا قهرمان خواهد شد.

Avatar شبنم علی قنبری
By   شبنم علی قنبری   2185 Day ago

من به ایران رای دادم یه جورایی فقط ایرانو قهرمان آسیا میدونم

Avatar افسانه طرقیان
By   افسانه طرقیان   2185 Day ago

اگه مثل بازی با آرژانتین خود واقعیشون باشن انشاالله ما یعنی ایران قهرمان میشه

Avatar لیلا جوکار
By   لیلا جوکار   2184 Day ago
Written by: افسانه طرقیان

اگه مثل بازی با آرژانتین خود واقعیشون باشن انشاالله ما یعنی ایران قهرمان میشه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.