لیگ دهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Avatar عرفان عشقی
لیگ دهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
By   عرفان عشقی   3722 Day ago
استقلال در لیگ دهم باید برای نیفتادن فکری بکنه
دست سعیدلوی پرسپولیسی هم درد نکنه
اکبرپور جانواریو بیک زاده کاظمی حنیف و .... همه دارن حراج میشن

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3681 Day ago
دوست عزیز حق باشماست دراین زمینه آقاى سعیدلو خوب مدیریت نکرد البته بااومدن حاجى ومنصوروپرویز همه چیز جبران شد
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   3681 Day ago
استقلال اگر به حراج بازیکن ادامه بده و اقای قلعه نوعی ( امیر خان خائن ) به توطئه هاش ادامه بده امسال کار استقلال تمومه ...
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3680 Day ago
استقلال امسال کولاک مى کنه و یه تو دهنى بزرگى به خائنها مى زنه
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   3680 Day ago
322 منم امیدوارم این طور که میگی بشه توکل به خدا ......
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3680 Day ago
اگه خدا بخواد سال دیگه جشن قهرمانى در ورزشگاه آزادى
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3680 Day ago
مطمئنم امسال دیگه نمی تونن برایه استقلال حاشیه درست کنند
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   3679 Day ago
322 دمت گرم خیلی خوش بین و امیدواری .....
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3679 Day ago
امسال بااومدن میداوودى ومبعلى وپورحیدرى ومظلومى خیالم از استقلال راحته
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   3673 Day ago
انشاالله امسال  استقلال قهرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه .............
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3670 Day ago
امسال اگه مشکلى برایه استقلال درست نکنند هم در لیگ، هم در جام باشگاههاى آسیا مقام خوبى میاره
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3655 Day ago
اگه افشاریان بزاره امسال استقلال در جام دهم قهرمانه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.