اخبار مرتبط با شفر | کانون هواداران باشگاه استقلال

۰۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۰
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۳۶
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۶
۰۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۲
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۴۳
۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۴
۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵
۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵
۰۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۷
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۴
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱:۲۲
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۹
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۰
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۶
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۰
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۱
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۶
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۵
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۹
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۰
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۱
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۵۹
۲۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
۲۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۴
۲۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶